Colofon

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH
Alserbachstraße 14-16, 1090 Wenen, Oostenrijk
Tel.: 0043-1-86681-0 | Fax: 0043-1-86681-398 | office@ring-alliance.com
http://www.ring-alliance.com

De GmbH is gevestigd in: Wenen
Handelsregisternummer: FN215533k
Registerrechtbank: HG Wien
Btw-nummer: ATU 52715003

Directeurs:
Frank Niedecker
Orsolya Veszeli

Hoofdkantoor:
Ring Alliance Deutschland | Am Kirchhof 2, 27239 Twistringen, Duitsland

Filialen:
Ring Alliance Netherlands | Bellstraat 7, 3861 NP Nijkerk, Nederland
Handelsregisternummer: 65468279 | Kamer van Koophandel Utrecht | Btw-nummer: NL 856124734B01
Ring Alliance France | 1, rue du Roi, 60680 Canly, Frankrijk
Handelsregisternummer: 818 813 941 | R.C.S. Compiégne | Btw-nummer: FR 61818813941
Ring Alliance UK | Unit 5, Centre Park, Tockwith, York Y026 7QF, Verenigd Koninkrijk
UK handelsregisternummer: BR018542 | Companies House, Cardiff, CF14 3UZ | Btw-nummer: GB240191345

Handelsrechtelijke voorschriften:
Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH heeft conform de handelsrechtelijke voorschriften het recht om de volgende bedrijfstak uit te oefenen: handelsbedrijf en handelsagent.

De uitsluitende verantwoording voor teksten, afbeeldingen, handelsmerken en overige door de auteurswet beschermde gegevens ligt bij de uitgever. De inhoud van deze pagina’s is naar beste eer en geweten samengesteld. Desondanks kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor of garantie geven op de correctheid, volledigheid en actualiteit. Voor websites van derden, waarnaar de uitgever verwijst, dragen de betreffende aanbieders de verantwoording. Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites van derden.

 

Verklaring privacybescherming

De bescherming en veiligheid van persoonlijke gegevens heeft bij ons een hoge prioriteit. Daarom houden we ons strikt aan de toepasbare wettelijke voorschriften. Hieronder wordt u geïnformeerd over de soort gegevens die worden geregistreerd en met welk doel:

1. Gegevensoverdracht / gegevensregistratie
Bij het bezoeken van deze site registreert de webserver automatisch log-files die niet aan een bepaalde persoon kunnen worden toegewezen. Deze gegevens omvatten bijv. type en versie van de browser, gebruikt besturingssysteem, referrer URL (de van tevoren bezochte website), IP-adres van de aanvragende computer, datum en tijd van toegang van de serveraanvraag en de bestandsaanvraag van de client (bestandsnaam en URL). Deze gegevens worden alleen verzameld voor statistische analyse. Doorgifte aan derden, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, vindt niet plaats.

2. Gebruik van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en verwerkt, wanneer u deze gegevens vrijwillig, bijv. in het kader van een aanvraag meedeelt. Indien er geen noodzakelijke redenen in verband met een zakelijke transactie bestaan, kunt u te allen tijde de van tevoren gegeven toestemming over de opslag van uw persoonlijke gegevens met onmiddellijke ingang schriftelijk (bijv. per e-mail of fax) herroepen. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij doorgifte op basis van wettelijke voorschriften noodzakelijk is of tenzij dit voor de volledige zakelijke transactie, waarbij derden uw persoonlijke gegevens in opdracht van ons verwerken, nodig is.

3. Informatie, wijzigen en wissen van uw gegevens
Conform geldend recht kunt u te allen tijde bij ons schriftelijk navragen, of en welke persoonsgerelateerde gegevens over u bij ons zijn opgeslagen. Een overeenkomstige mededeling hierover ontvangt u onmiddellijk.

4. Veiligheid van uw gegevens
Uw aan ons beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens worden door het treffen van alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zodanig beveiligd dat deze voor toegang door onbevoegde derden onbereikbaar zijn. Bij verzending van zeer gevoelige gegevens of informatie is het aanbevelenswaardig, dit per post te doen, omdat een volledige gegevensveiligheid per e-mail niet kan worden gewaarborgd.

5. Aanwijzing over Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenoemde „cookies“, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en internetgebruik verbonden services te verlenen. Ook zal Google deze informatie zo nodig aan derden doorgeven, in zoverre dit wettelijk voorgeschreven is of in zoverre derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt het installeren van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de via u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven genoemde doel.

6. Cookies
Op enkele van onze pagina’s gebruiken wij zogenoemde “session-cookies”, om het gebruik van onze website voor u te vereenvoudigen. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die alleen voor de duur van uw bezoek aan onze website op uw harde schijf worden opgeslagen en afhankelijk van de instelling van uw browsersoftware bij het afsluiten weer worden gewist. Deze cookies vragen geen informatie over u op die op uw harde schijf is opgeslagen en hebben geen invloed op uw pc of bestanden. De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zodanig instellen dat deze u wijst op het verzenden van cookies.

7. Wijzigingen van deze privacybepalingen
Wij zullen deze richtlijnen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens van tijd tot tijd actualiseren. U dient deze richtlijnen af en toe te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier, waarop wij uw gegevens beschermen en de inhouden van onze website continu verbeteren. Wanneer wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in het verzamelen, gebruiken en/of doorgeven van de door u aan ons beschikbaar gestelde persoonsgerelateerde gegevens, zullen wij u door een eenduidige en goed zichtbare aanwijzing op de website daarop attent maken. Met het gebruik van de website verklaart u dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze richtlijnen ter bescherming van persoonlijke gegevens.

Bij vragen over deze privacybepalingen kunt u via onze contactpagina contact met ons opnemen.